KiVa

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale groei van kinderen.

KiVa

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale groei van kinderen.
Elke twee jaar worden we door de universiteit van Groningen beoordeeld of wij nog een officiële KIVA school mogen zijn en ons een KIVA school mogen noemen. 

KIVA is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

Ons motto luidt dan ook: 'samen maken wij er een fijne school van!'

De KiVa-aanpak werkt! KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!
Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:
  • het school-en leerklimaat sterk verbetert
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert
  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt
  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen
    daarvan (curatief)
  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert
  • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te
    voorkomen en te verhelpen

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!