Ouderraad

Op de Openbare Montessorischool Hoorn is een enthousiaste groep ouders actief in de Ouderraad (OR). De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdragen en financiert hiermee allerlei leuke activiteiten op school, die anders niet mogelijk zouden zijn.

Ouderraad

Op de Openbare Montessorischool Hoorn is een enthousiaste groep ouders actief in de Ouderraad (OR). De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdragen en financiert hiermee allerlei leuke activiteiten op school, die anders niet mogelijk zouden zijn.

Organisatie

De Ouderraad organiseert feestelijkheden zoals Sint-Maarten, Schoolontbijt, Sportdag, Kinderboekenweek, Sinterklaas en Kerst. Daarnaast zorgen zij bijvoorbeeld voor de versiering en aankleding van de school. Dit alles wordt betaald van de vrijwillige ouderbijdrage. 


Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is van groot belang
De vrijwillige ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteitverhogend zijn voor de school. 

U kunt daarbij denken aan:
* Sinterklaas  
* Kerst
* Schoolontbijt
* Sint-Maarten
* Sportdag
* Koningsspelen
* Kinderboekenweek
* Afscheidsmusical groep 8 
* Culturele uitstapjes ( u kunt hierbij denken aan een bezoek aan het museum)

Hoewel de bijdrage in principe vrijwillig is, is het essentieel om alle extra's te kunnen bekostigen. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten simpelweg niet plaatsvinden. De schoolreizen zijn hierop een uitzondering - deze vallen niet onder deze bijdrage. Hierover ontvangt u een aparte brief van school.

De hoogte van de ouderbijdrage
De ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 35,00 per leerling.

De bijdrage kunt u overmaken op NL42 INGB 0007 6670 17 t.n.v. Stichting Ouderraad Montessorischool Hoorn onder vermelding van de achternaam van uw kind/kinderen + leerkracht.
Indien u de ouderbijdrage niet kunt betalen verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Mogelijk kunnen wij dan met elkaar tot een oplossing komen.

 

Vrijwillige pleinwachtbijdrage

De hoogte van de vrijwillige pleinwachtbijdrage
De vrijwillige pleinwachtbijdrage bedraagt dit jaar € 25,00 per leerling. Deze bijdrage geldt voor de locaties in de Binnenstad. Het geld wordt gebruikt om de opvang van de kinderen tijdens de grote pauze te organiseren. De ouders die pleinwacht lopen krijgen hiervoor een vergoeding. Uw bijdrage is dus van groot belang!

De bijdrage kunt u overmaken op NL42 INGB 0007 6670 17 t.n.v. Stichting Ouderraad Montessorischool Hoorn onder vermelding van de achternaam van uw kind/kinderen + leerkracht.
Indien u de ouderbijdrage niet kunt betalen verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Mogelijk kunnen wij dan met elkaar tot een oplossing komen.

 

Schoolreisje en kamp

De ouderbijdrage wordt niet gebruikt voor het schoolreisje/schoolkamp. Hiervoor betaalt u een aparte bijdrage. Informatie hierover wordt door de school verstrekt.

 

 

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!