Kwaliteit

De Montessorischool werkt cyclisch aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Dit doen wij aan de hand van een gesprekkencyclus en de inzet van WMK. Daarnaast werkt onze school met Kiva en SCOL op sociaal-emotioneel gebied.

Kwaliteit

De Montessorischool werkt cyclisch aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Dit doen wij aan de hand van een gesprekkencyclus en de inzet van WMK. Daarnaast werkt onze school met Kiva en SCOL op sociaal-emotioneel gebied.

Kwaliteit basisonderwijs

Goed basisonderwijs begint met goede leerkrachten en goede lesstof. Wij investeren in de kwaliteit van leraren en schoolleider. Leraren en schoolleider houden hun kennis op peil. Er wordt geld en tijd vrijgemaakt voor scholing en professionalisering. Ook investeren wij in moderne methodes en methodieken die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
 

Bewaken kwaliteit onderwijs

Om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen en te bewaken, werken wij met MWK (Werken met Kwaliteitskaarten). Het WMK kent een aantal vragenlijsten, deze worden door leerkrachten, directie, intern begeleiders of ouders ingevuld.

 

Resultaten

Voor een inzicht in de opbrengsten van Kindcentrum Montessori verwijs ik u naar Scholenopdekaart.
Klik hier voor het schoolrapport naar aanleiding van de IEP eindtoets 2023.
 

Sociale opbrengsten

Om de sociale opbrengsten in kaart te brengen, werken wij met Kiva en SCOL
Kiva en SCOL bieden vragenlijsten aan op sociaal emotioneel gebied. Deze worden tot en met groep 4 door
de leerkrachten ingevuld, vanaf groep 5 door de leerlingen. Hierdoor ontstaat een goed beeld van een groep. Samen met de gedragsspecialiste wordt een beleid en aanpak voor een groep opgesteld.
 

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!