Montessori-onderwijs

'Help mij het zelf te doen' is de kern van het Montessori-onderwijs en de Montessori-opvoeding. Het groot worden, het uitgroeien tot een onafhankelijke persoonlijkheid moet het kind zelf doen.

Montessori-onderwijs

'Help mij het zelf te doen' is de kern van het Montessori-onderwijs en de Montessori-opvoeding. Het groot worden, het uitgroeien tot een onafhankelijke persoonlijkheid moet het kind zelf doen.

De omgeving

De omgeving waar kinderen in leven moet geschikt gemaakt worden als werkomgeving. Dat wil zeggen dat er weloverwogen en doelgericht prikkels aanwezig moeten zijn. Kinderen moeten uitgedaagd worden om dingen aan te pakken, uit te proberen. Dit betekent ook dat kinderen de vrijheid moeten krijgen te kiezen waar ze mee willen werken. De klassen zijn ook zo ingericht dat de kinderen uitgedaagd worden keuzes te maken, materiaal te pakken en aan het werk te gaan, alleen of met een ander. Wij noemen dit de voorbereide omgeving.
 

Heterogene groepen

Op onze school hebben we 2 jaargroepen bij elkaar, dit is essentieel voor een harmonische ontwikkeling van uw kind. Het geeft kinderen ook de kans zich te spiegelen aan anderen, ieder kind is een periode de jongste en de oudste. Leerlingen werken individueel of in kleine groepjes aan materiaal dat zij zelf gekozen hebben.
De leerkracht observeert de activiteiten van kinderen om erachter te komen wat op een bepaald moment hun behoefte is. Hij/zij zal dan materiaal daarvoor aanreiken en uw kind les geven. Naast de materialen die zo kenmerkend zijn voor het Montessorionderwijs werken wij voor de primaire vakken als rekenen, begrijpend lezen en aanvankelijk lezen vanuit moderne methoden.
 

Het Montessorimateriaal

Eén van de kenmerken van Montessorimateriaal is dat het zo veel mogelijk 'controle van de fout' mogelijk maakt: uw kind merkt zelf dat hij/zij iets niet goed doet. Daarnaast is het materiaal zo ontworpen dat steeds één eigenschap centraal staat: als het om bijvoorbeeld optellen gaat, moeten niet ook andere vaardigheden een rol spelen. Tenslotte voldoet Montessorimateriaal aan hoge esthetische eisen: het is zeer degelijk vervaardigd, uit natuurlijke materialen.
 

Vrije werkkeuze

Tijdens het dagelijks werken in de groep wordt tegemoet gekomen aan de spontane belangstelling. De kinderen kiezen naast groepsinstructies en gepland werk ook hun eigen werk. In de onderbouw werken wij met een dagtaak en in de hogere groepen wordt dit uitgebreid tot een weektaak. 
Ook wordt gebruik gemaakt van aanvullend materiaal, al dan niet door de leerkrachten zelf gemaakt. Ervaring heeft geleerd dat het materiaal kinderen stimuleert en hen de gelegenheid geeft langere tijd zelfstandig en geconcentreerd te oefenen.
 

Taak van de Montessorileerkracht

Met individuele lessen en groepslessen stimuleert en begeleidt de leerkracht het leerproces van ieder kind, individueel maar ook gekoppeld aan de groep.
Uw kind wordt aangemoedigd om het niveau te behalen dat voor hem of haar bereikbaar is. De beoordeling van de werkzaamheden van uw kind vindt plaats in het licht van de individuele mogelijkheden, maar hierbij houden we ook de tussendoelen en het ontwikkelingsperspectief in de gaten. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de door het Ministerie van Onderwijs opgestelde kerndoelen basisonderwijs. Als  Montessorischool geven wij geen rapportcijfers.
Ouders/verzorgers ontvangen tweemaal per jaar een uitgebreid verslag over het functioneren van het kind op school.

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!