Opvang

'Mijn Montessori', een plek waar je mag zijn wie je bent. Kinderen ontwikkelen zich er in een veilige omgeving, en er is ruimte om dit op hun eigen wijze en manier te doen. Om deze ontwikkeling zo positief en optimaal te stimuleren, werken we vanuit de kernwaardes van het Montessorionderwijs, opvoeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Kinderen leren al op jonge leeftijd wie ze zelf zijn, wat ze kunnen en wat ze nog willen leren. Hierbij zorg voor zichzelf, de ander en de omgeving te hebben. Dit doen we met elkaar. Het kind, de ouder, opvang en onderwijs.

Opvang

'Mijn Montessori', een plek waar je mag zijn wie je bent. Kinderen ontwikkelen zich er in een veilige omgeving, en er is ruimte om dit op hun eigen wijze en manier te doen. Om deze ontwikkeling zo positief en optimaal te stimuleren, werken we vanuit de kernwaardes van het Montessorionderwijs, opvoeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Kinderen leren al op jonge leeftijd wie ze zelf zijn, wat ze kunnen en wat ze nog willen leren. Hierbij zorg voor zichzelf, de ander en de omgeving te hebben. Dit doen we met elkaar. Het kind, de ouder, opvang en onderwijs.

Peutergroep

Peutergroep “De Jonge Ontdekker” is gevestigd in Kindcentrum Montessori aan de Gravenstraat en bereidt kinderen van 2-4 jaar voor op de basisschool. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaardes van het Montessorionderwijs, opvoeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
“De Jonge Ontdekker” is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08:30 tot 12:30 uur. Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.

 

Meer informatie

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van de peutergroep te lezen.
De Jonge Ontdekker biedt een mooie doorgaande lijn van peutergroep naar kleuterklas, die volledig op elkaar is afgestemd.
De peutergroep van de Montessorischool wordt gefaciliteerd door Stichting Kinderopvang West-Friesland

Wilt u ... U bent van harte welkom om eens te komen kijken en sfeer te proeven op de peutergroep. 

Email: montessori@kinderopvangwestfriesland.nl

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!